21
Tra

Upravljanje sastavnicama (Bill of Material – BOM) jedna je od najznačajnijih funkcija PLM sustava. Sastavnica je najkritičnija komponenta u proizvodnoj industriji te je upravljanje njome još uvijek najizazovniji aspekt PLM sustava. Kompleksnost se povećava kako životni ciklus sastavnice ne ostaje samo u jednom sustavu ili domeni. Također, sastavnica za određeni proizvod ili dio proizvoda predstavlja različitu stvar različitom dijelu ljudi u tvrtci ovisno o njihovoj ulozi u proizvodnom ciklusu. U ovom tekstu bit će riječi o osnovama sastavnica, različitim vrstama i izazovima u upravljanju sastavnicama u bilo kojem poduzeću.

Koncept sastavnice: Sastavnica je definirana kao „sveobuhvatan popis sirovina, komponenti i sklopova potrebnih za izgradnju ili proizvodnju proizvoda“. To je zapravo detaljan recept za proizvod kojim se pomaže definirati, izgraditi i održavati proizvod. Budući da proizvod prolazi kroz različite životne cikluse i u interakciji je s različitim disciplinama ili domenama počevši od dizajna preko proizvodnje i servisa pa do financija, sastavnica također prolazi kroz sličan životni ciklus i različite discipline. Stoga za pojedini proizvod postoji više vrsta sastavnica ovisno o životnom ciklusu i diciplini kojoj je potreba. Na primjer, konstruktor se uglavnom bavi aspektom funkcionalnosti proizvoda, a inženjer proizvodnje bavi se proizvodnim aspektom proizvoda. Stoga, način na koji konstruktor gleda na istu sastavnicu drugačiji je od onog kod inženjera proizvodnje. Isto vrijedi i za inženjera održavanja, voditelja nabave i slično. Svaki od njih ima svoj način gledanja na sastavnicu. Postoje brojni načini definiranja sastavnice za isti proizvod. U tehničkim terminima, sastavnice se mogu klasificirati na sljedeći način:

A)     Inženjerski BOM (Engineering Bill of Material – EBOM): Odnosi se na funkcionalni aspekt proizvoda. To su uglavnom prvi koraci kreiranja sastavnice u stvaranju proizvoda. Inženjerski BOM obično proizlazi iz CAD modela ili razlaganjem funkcijske dekompozicije proizvoda.
Proizvodni BOM obično je izveden iz inženjerskog BOM-a.

B)      Proizvodni BOM (Manufacturing Bill of Material – MBOM): Ova sastavnica odnosi se na proizvodni aspekt proizvoda. Stoga, može sadržavati detalje koji se odnose na informacije o proizvodnji zajedno s detaljima o dijelovima proizvoda. Na primjer, alati ili prihvati mogu biti dijelom proizvodnog BOM-a (ili mogu biti referenca unutar proizvoda). Također jedan dio može biti opisan kao kombinacija komponenti, npr. zavarivanje dvije ploče.

C)      Sastavnica materijala (Material BOM): Ovom sastavnicom uglavnom se upravlja u ERP sustavu za inventar i planiranje procesa. Ovakve sastavnice se odnose na stvarni fizički aspekt dijelova. Inženjerski ili proizvodni BOM može imati komponente koje ne moraju biti stvarne. Na primjer, MBOM može imati sastavne dijelove za među-proizvodni postupak koji ne postoje kao uskladišteni ili opipljivi dijelovi.

D)     Servisni BOM (Service BOM): Ova sastavnica se odnosi na servisiranje proizvoda, tj. sadrži samo one informacije koje definiraju servisne aspekte proizvoda. Stoga, bavi se samo popisom dijelova koji se mogu servisirati. Dakle, gledajući iz servisne perspektive ova sastavnica nema detalje o podsklopovima koji čine jedan zasebni dio.

Osim navedenih vrsta sastavnica, postoje i neki druge vrste poput BOM narudžbi, BOM nabave i sl., koje su izvedene iz navedenih sastavnica uz neke varijacije. Također, sastavnice se mogu razlikovati temeljem njihove konfigurabilnosti.

Konfigurabilni BOM (Configurable BOM): Od pojedinačne sastavnice, temeljene na određenim pravilima ili uvjetima može se izvesti različite sastavnice. Na primjer, za određeni model automobila može se izvesti više verzija. Konfigurabilni BOM koristi se za dinamičnu proizvodnju krajnjih proizvoda koje kompanije prodaju. Na primjer, ovisno o tipu motora, pogonski sklop može se izabrati iz određene sastavnice. Konfigurabilni BOM pruža kompaniji sredstva za upravljanje pojedinačnim sastavnicama za višestruke varijante proizvoda. To značajno štedi vrijeme i troškove tvrtke. Svi glavni PLM alati pružaju module upravljanja konfigurabilnim BOM-om.

MasteBOM

Glavni BOM (Master BOM): Kad pogledamo sve varijante sastavnica za određeni proizvod čini se nemogućim za tvrtku da upravlja svim varijantama i sve sinkronizira kad se napravi bilo kakva promjena u sustavu (npr. u konstrukciji). Kako bi se riješio ovaj problem pojavio se koncept glavne sastavnice (Master BOM). Glavni BOM može se definirati kao jedinstven izvor sastavnice koji sadrži sve informacije za razne konfiguracije i discipline. Stoga, glavni BOM po definiciji je jedinstveni „izvor istine“ za sve ostale sastavnice. Industrija se još bori kako bi pronašla precizno rješenje za definiranje i upravljanje glavnim BOM-om. Također, postalo je složenije zbog činjenice da se različitim tipovima sastavnica upravlja u različitim sustavima. Dobavljači PLM-a uključujući Siemens PLM došli su do raznih rješenja i alata, ali još uvijek je potrebno pokazati uspjeh i zrelost u upravljanju glavnim BOM-om kao jedinstvenim izvorom istine kroz različite životne cikluse i discipline pojedinih sastavnica.

Leave a Reply