24
Svi

Pregledne slike su odlične za štednju vremena jer Vam omogućavaju brzu vizualnu navigaciju kroz različite objekte. Omogućavaju Vam da puno lakše i jednostavnije identificirate prave komponente i ćelije u File Exploreru te ih zatim ubacite u simulaciju.

Insert Component dialog box

Insert Component dialog box

Postoji više načina kako brzo generirati pregledne slike Vaših komponenti i ćelija.

Za komponente: koristite Create Component Preview naredbu za generiranje preglednih slika svih komponenata unutar odabranog direktorija.

Ako želite automatski kreirati pregledne slike kada se nova komponenta kreira ili modificira u RobotExpertu, otvorite File -> Options -> General te odaberite opciju Capture component preview upon End Modeling.

Preview Image

Preview Image

Na sličan način, ako želite automatski generirati preglednu sliku ćelije prilikom spremanja ćelije, odaberite opciju Capture cell preview upon Save Cell.

Ako želite promijeniti boju pozadine na slici, možete to učiniti koristeći File -> Options -> Appearance. Također možete promijeniti način i prikaza.

Appearance Settings

Appearance Settings

0 Nema komentara

Leave a Reply