18
Srp

NX Manager je PDM sustav namijenjen CAD korisnicima programa NX te omogućava:

  1. Check-in (otključavanje za uređivanje u bazi) i Check-out (zaključavanje uređivanja u bazi) za sve podatke (modele, komponente i sklopove, tehničku dokumentaciju) i druge dokumente.
  2. Brzo pretraživanje postojećih podataka i dokumenata (Pretraga po atributima)
  3. Vizualizacija pri preuzimanju podataka iz baze
  4. Određivanje prava pristupa podacima u bazi, ovisno o ulozi pojedinca u projektu
  5. Izrada konstrukcijske sastavnice (BOM)

 

NX Manager omogućuje da 3D model postane nositelj svih potrebnih informacija (kako podatkovnih, tako i vizualnih). Takvim brzim pristupom do svih potrebnih informacija, korisnici štede puno vremena prilikom traženja sličnih ili već kreiranih konstrukterskih rješenja. Kao baza se koristi ORACLE ili MS-SQL.

Pretraga podataka

NX Manager omogućava brzi pristup do podataka preko standardnih kriterija pretraživanja te mogućnost stvaranja vlastitih i specifičnih kriterija pretraživanja kako bi se smanjio broj nepotrebnih klikova za pretragu bilo kakvih podataka. Osim mogućnosti pretrage po opisu, imenu i atributima, NX Manager omogućava pretragu po sadržaju dokumenata koji su pohranjeni u bazi i time dodatno olakšava pretregu željenih informacija.

Spremanje podataka

NX Manager postavlja 3D CAD model kao glavnog nositelja informacija o proizvodu te osigurava usklađivanje svih podataka vezanih uz proizvod. Svaki korisnik koji stvara pojedini podatak na taj način postaje njegov vlasnik. Vlasništvo u određenoj fazi razvoja omogućuje izmjenu ili ispravljanje podataka, međutim izmjena se pohrani u bazu kada nadređeni odobri tj. potrvdi njenu prikladnost i time zaključa podatke za bilo kakve promjene.

U slučaju sastavnice se preko »revision rule« određuje koji stupanj razvoja pojedinog proizvoda se želi vidjeti te na kojoj komponenti, podsklopu i sklopu se odvija daljnji razvoj i tko je njihov vlasnik. Time je omogućen grupni inženjerski rad i ne može se dogoditi da korisnik »sruši« već izrađene sklopove jer se svaki put kada se otvori podsklop ili sklop napravi automatski Check-Out i time se zaštite podaci.

Svaki podatak je sadržan s određenim atributima koji omogućuju brzi pristup te se pretraživanje unese ručno ili se odabere s popisa već unesenih vrijednosti. Tako da nije potrebno prepisivanje podataka jer svaki korisnik unese samo informacije za koje je vlasnik ili ih program automatski pročita iz sustava i zapiše na pravo mjesto sve do konačnih radioničkih crteža i dokumentacije. Time se smanjuje mogućnost pogreške.

Kontrola revizija i verzija

Osnova za izradu sastavnice je revizija objekta. Svaka nova revizija predstavlja sljedeći stupanj u razvoju te se zatim kontrolirano uključuje u sastavnicu proizvoda kroz procese odobravanja. NX Manager ne sprema samo promjene u dokumentima već nove verzije kompletnog dokumenta.

Struktura radne skupine

NX Manager alati za opisivanje organizacijske strukture CAD razvojne skupine omogućavaju kreiranje i upravljanje podacima o organizaciji, ulogama, korisnicima i osobama, kao i područja tj. znanja pojedinaca kojima gradimo virtualni odjel razvojne organizacije. Opis virtualne organizacije kroz strukturno stablo je jednostavan i pregledan te se po potrebi lako dopunjava, slika 1.

Slika 1. Opis virtualne organizacije

Slika 1. Opis virtualne organizacije

 

Prava pristupa (Access Manager)

Pristup objektima u sustavu NX Manager kontroliran je definicijom strukturnog stabla uloga svih pojedinaca. Takvo stablo podataka omogućava provjeru prava pristupa za određenu kombinaciju »korisnik/uloga/skupina«. U primjeru na slici 2. je pristup u skladu s različitim pravima prikazan znakom √, a drugo znakom ×.

Slika 2. Kontrola prava pristupa podacima

Slika 2. Kontrola prava pristupa podacima

0 Nema komentara

Leave a Reply