21

Zhejiang_Fuchunjiang_Hydropower

 

Zhejiang Fuchunjiang Hydropower konstruira bolje uz Solid Edge. Proizvođač generatora za vodene turbine uz Solid Edge otklanja greške u sklopovima i podnošljivosti. Kompanija je u kratkom vremenu prešla s 2D-a na 3D te povećala produktivnost inženjera.

 

Više na Siemens PLM Software.

 

Isprobajte Solid Edge besplatno.

0 Nema komentara

Leave a Reply