07

Summit_Hygronics

 

Proizvođač opreme za komprimirani zrak i plin uz Solid Edge ubrzava vrijeme konstruiranja za 40% te potiče nove poslove. Za njihov uspjeh ključan je bio prelazak s 2D na 3D konstruiranje sa Solid Edgeom koji je omogućio bolju vizualizaciju modela, otkrivanje preklapanja i provjeru smetnji. Korištenje sinkrone tehnologije u Solid Edgeu omogućilo je brže i lakše obavještavanje o inženjerskim promjena.

 

Više na Siemens PLM Software.

 

Isprobajte Solid Edge besplatno.

0 Nema komentara

Leave a Reply