24
Vel
1

Alatni strojevi u JIER Mchine Tool Group

Proizvođač alatnih strojeva JIER Machine Tool Group smanjio je troškove, utrostručio produktivnost i povećao kvalitetu razvoja. Solid Edge omogućava inženjerima izravno korištenje svih dostupnih resursa za izradu povezanih konstrukcija te im sinkrona tehnologija omogućava brze promjene čime se povećava efikasnost i podiže produktivnost. Softverski paket FEMAP, također od Siemens PLM Software se koristi na nivou assembly-a za FEM analizu samih partova i limova (“sheet metal”). Tvrtka koristi i Siemensov softver Teamcenter za upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

 

 

Više na:
Siemens PLM Software

 

Isprobajte Solid Edge besplatno

0 Nema komentara

Leave a Reply