09
Svi

Sensile_Medical

 

Sensile Medical je internacionalno prepoznata švicarska tvrtka u medicinskoj industriji koja se bavi razvojem i proizvodnjom visokotehnoloških mikropumpi za medicinski sektor. Femap je praktički od početka bio dijelom integrirane razvojne platforme. Nakon što je Švicarski federalni institut za tehnologiju u Zürichu testirao prve prototipe SenseCore pumpe, tvrtka Sensile Medical mogla je evaluirati i usporediti rezultate tri integrirana rješenja za simulaciju. „Simulacija tlaka pumpe u Femapu je dala je rezultat koji se usko podudarao s tlakom pumpi kod prototipnog modela. Najbliži konkurent bio je na 70% podudarnosti,“ rekao je Gerhard Eimer, direktor tvrtke Quadrix AG, jedne od vodećih zastupnika Siemens PLM softvera.

Danas, zajedno sa simulacijom punjenja, Femap primarno koriste za analizu naprezanja. „Analizom naprezanja osiguravamo npr. ispravne omjere debljine stijenki kako ne bi došlo do problema u proizvodnji. Isto tako zahvaljujući simulacijama u Femap-u i analizama naprezanja često smanjimo kritični postotak materijala, koji bi u suportnom nepotrebno povećao proizvod.“ kaže Daniel Grossenbacher, voditelj odjela razvoja tvrtke Sensile Medical AG.

 

Više na Siemens PLM Software.

0 Nema komentara

Leave a Reply