24
Tra

CCP_Contact_Probes

 

CCP Contact Probes konstruira bolje uz Solid Edge. Koristeći sinkronu tehnologiju proizvođač sondi za ispitivanje preciznosti poluvodiča radi promjene na konstrukcijama u 5 sekundi u odnosu na prijašnjih sat do dva. Također, smanjili su i vrijeme analize na 2 sata u odnosu na prijašnjih 2 dana kad su koristili „history-based“ modeliranje.

 

Više na Siemens PLM Software.

 

Isprobajte Solid Edge besplatno.

0 Nema komentara

Leave a Reply