18
Ruj

 

Cardinal Engineering je mala tvrtka koja pruža inženjerske usluge vladi i komercijalnim klijentima s primarnim fokusom na pomorski sektor. Koristeći Femap API u kombinaciji s programskim jezikom Phyton, inženjeri tvrtke Cardinal skriptirali su i kompilirali niz programa za automatizaciju brojnih koraka u modeliranju, analizi i postprocesiranju koji su se obično provodili ručno.

Femap API omogućuje programerima da pristupe Femapovim naredbama za konstruiranje modela i rezultatima postprocesiranja te da kreiraju prilagođene alate za specifične zadatke. Femap uključuje iscrpnu dokumentaciju za API, zajedno s primjerima i ugrađenim prilagođenim alatima koji pomažu da naučite kako napraviti program. „Primjena prilagođenih alata omogućila nam je da skratimo vrijeme potrebno za razvoj modela konačnih elemenata i analizu rezultata postprocesiranja za najmanje deset puta,“ rekao je Chris Mairs, glavni inženjer u tvrtki Cardinal Engineering.

 

Više na Siemens PLM Software.

0 Nema komentara

Leave a Reply